1. Ärendet
  2. Komplettering till ärendet
  3. Vem gäller ärendet?
  4. Godkänn och skicka in
  5. Kvitto
Vad gäller ditt ärende?
Kan handläggaren kontakta personen som ärendet gäller?
Kompletteringsinfo till ärendet
Nedan information ligger till grund för återkopplingen i ärendet.
Boendesituationen just nu
Vilka hjälpinsatser har du idag?
Vilket problemområde gäller ditt ärende?
Vem gäller ärendet?
Kontaktperson
Vilken relation har du till personen som ärendet gäller?