Anmälan om driftstörning i miljöfarlig verksamhet

  1. 1. Driftstörningen
  2. 2. Företaget och anläggningen
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg.

 

Enligt 6 § förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll är man som verksamhetsutövare skyldig att informera kommunen omgående om det inträffar en driftstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön.

 

Denna e-tjänst används sedan för att beskriva händelsen samt åtgärder.

 
Är inte din handläggare anträffbar kontaktar du kommunens servicecenter.
Telefon: 0586-610 00

E-post: info@karlskoga.se

 

Vid allvarliga och akuta olyckor kontaktar du alltid räddningstjänsten först.